Návěs standard
Nákladní automobil
Dodávkový automobil